Wysokość stawek podatków obowiązujących w Gminie Łuków w 2015 r. dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej:

- od gruntów – 0,64 PLN od 1 m² powierzchni

- od budynków lub ich części – 14,50 PLN od 1 m² powierzchni użytkowej

- od budowli – 2 % ich wartości