Szanowni Państwo,

             Jesteśmy trzema gminami – Tomaszów Lubelski, Łuków i Janów Lubelski, które w latach 2009 – 2010 wspólnie realizują projekt pod nazwą „Stworzenie systemu wspierania i promowania podstref ekonomicznych w województwie lubelskim”.
Na przestrzeni dwóch ostatnich lat, na terenie każdej z gmin zostały utworzone podstrefy ekonomiczne Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Przynależność do tej samej strefy ekonomicznej i położenie na terenie jednego województwa były czynnikami, dzięki którym podjęliśmy decyzję o wspólnym przystąpieniu do projektu. W omawianym przedsięwzięciu jesteśmy partnerami, a nie konkurentami. Charakter oraz oferta inwestycyjna każdej z gmin jest inna. Mogą się Państwo przekonać o tym przeglądając niniejszą stronę.

            Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 1 260 tys. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.
Celami tego projektu są z jednej strony – przekazanie potencjalnym inwestorom informacji  o atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego i gmin, na obszarze których zostały ustanowione podstrefy TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, z drugiej strony – wykreowanie pozytywnego wizerunku Ziemi Tomaszowskiej, Janowskiej i Łukowskiej jako miejsc atrakcyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

             Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi ofertami inwestycyjnymi oraz z ulgami i przywilejami, jakie przysługują przedsiębiorcom inwestującym na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN i na obszarze naszych gmin. Poza ulgami, oferujemy pomoc i doradztwo na każdym etapie realizacji Państwa inwestycji. Pomoc taką świadczą Punkty Obsługi Inwestora, które funkcjonują w każdej z naszych gmin.

             ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!