Co trzeba wiedzieć na temat przetargów elektrycznych?

Co trzeba wiedzieć na temat przetargów elektrycznych?

Przetargi to jeden ze sposobów wyboru właściwej oferty w celu zawarcia najkorzystniejszej umowy pomiędzy wykonawcą, a osobą zamawiającą jakąś usługę. Przetargi publiczne mogą odbywać się w dwóch podstawowych trybach: ograniczonym i nieograniczonym. Przetargi nieograniczone polegają na tym, że na ogłoszenie, umieszczone w miejscu publicznym, do którego dostęp mają wszyscy, mogą odpowiedzieć wszyscy zainteresowani nim wykonawcy. Drugim typem są przetargi ograniczone. […]