Przetargi
Przetargi drogowe – informacje ogólne

Przetargi drogowe – informacje ogólne

Na przestrzeni ostatnich lat, podróżując po Polsce, trudno nie zauważyć, że drogi naszego kraju są w coraz lepszym stanie i jeździ się nimi z przyjemnością. Zwiększa się ilość autostrad, pojawiają się nowe, gładkie, szerokie drogi ekspresowe. Drogi krajowe, wojewódzkie i gminne są w coraz lepszym stanie. Wpływ na to ma znaczna ilość inwestycji drogowych.

Etapy powstawania drogi

Wybudowanie nowej drogi a nawet remont już istniejącej jest dużym przedsięwzięciem, wymagającym wiele pracy i czasu, składającym się z kilku etapów. Inwestycje drogowe niemal zawsze wymagają ogłoszenia przetargów drogowych.

Jak pokrótce wygląda proces powstawania drogi?  Zanim na teren budowy wkroczy firma budowlana z koparkami, walcami  i innym ciężkim sprzętem Inwestor powinien:

Na przestrzeni ostatnich lat, podróżując po Polsce, trudno nie zauważyć, że drogi naszego kraju są w coraz lepszym stanie i jeździ się nimi z przyjemnością

  • opracować warianty i wizualizacje dla danej inwestycji,
  • powyższe koncepcje, niezbędne wymagania techniczne, parametry i wymagania dla drogi oraz infrastruktury towarzyszącej,  opracować  i zawrzeć w dokumentacji projektowej lub programie funkcjonalno-użytkowym,
  • opracować dokumentację geodezyjną. Związane jest to między innymi z koniecznością dokonania różnych pomiarów geodezyjnych, wytyczaniem nowych granic, wywłaszczaniem, wykupem gruntów.

Mając powyższe dokumentacje i niezbędne zezwolenia, Inwestor nareszcie może zlecić budowę drogi.

Przetarg drogowy, czyli jaki?

Pojęcie to wielu ludziom kojarzy się jedynie z przetargiem na typowe roboty budowlane, polegającym na realnym, widocznym efekcie, czyli samej  budowie drogi. Oczywiście jest to skojarzenie jak najbardziej prawidłowe, ale bardzo zawężone.

Przetargi drogowe, to także przetargi na opracowanie każdej z dokumentacji wymienionej powyżej, niezbędnej w procesie budowania drogi. Będą to również przetargi na remonty dróg, tzw. „łatanie dziur”, rozbudowy i przebudowy dróg już istniejących.

Zaznaczyć również należy, że przetarg związany z budową drogi, nie opiera się tylko i wyłącznie na jej wykonaniu. W skład prac, które należy wykonać przy takiej inwestycji może wchodzić zarówno ułożenie chodnika, wybudowanie estakady czy wiaduktu, zbudowanie dróg dojazdowych, wykonanie nasadzeń zieleni, a także zbudowanie przejść dla różnych zwierząt zamieszkujących przy inwestycji. Są to więc również prace dotyczące przetargów drogowych.

Przetargi drogowe a rynek pracy

Potrzeba „dobrych dróg”, duże inwestycje na ich budowę, programy rządowe i unijne pozwalające na rozwój infrastruktury drogowej  korzystnie wpływają na rynek pracy i gospodarkę. Inwestorzy ogłaszają wiele przetargów drogowych. Ich zróżnicowany charakter  daje  możliwości dla wielu firm z różnych branż na zdobycie lukratywnego zlecenia, dzięki któremu firma jest w stanie utrzymać się na rynku. Ponadto przy realizacji takiego zlecenia potrzeba ludzi do pracy, co daje możliwości tworzenia nowych miejsc pracy.