Przetargi
Specyfika przetargów budowlanych

Specyfika przetargów budowlanych

Przedsięwzięcia drogowe stały się w ostatnim czasie priorytetem inwestycyjnym. Co i rusz pojawiają się kolejne informacje o przetargach obejmujących tego typu zadania. Są to zarówno zadania stosunkowo niewielkie, jak i duże, nierzadko wieloletnie inwestycje.

Przetargi drogowe wskazówką dla potencjalnych wykonawców

Przygotowaniem przetargów drogowych zajmują się jednostki odpowiedzialne za określony rodzaj dróg. Są to samorządy lokalne i wojewódzkie, a także instytucje o zasięgu krajowym. Poszczególne zadania różnią się zakresem i charakterem prac oraz wartością inwestycji, jednakże sam proces przygotowawczy jest w każdym przypadku taki sam i obejmuje następujące czynniki:

  • termin rozstrzygnięcia przetargu drogowego;
  • miejsce i zakres wykonywanych prac drogowych oraz ich charakter;
  • przewidywalny czas rozpoczęcia i zakończenia inwestycji;
  • ewentualne dodatkowe oczekiwania względem potencjalnego wykonawcy.

Uwzględnione w ogłoszonym przetargu wytyczne stanowią swego rodzaju bazę wyjściową dla firm zainteresowanych udziałem w przetargu. Na tej podstawie uczestnicy przetargu przygotowują ofertę usługi, uwzględniając kwestię finansową, czyli koszt zrealizowanej inwestycji.

Zleceniodawca i jego prawa

Zgodnie z prawem zamówień publicznych, przetargi drogowe mają na celu wyłonienie kontrahenta, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania z punktu widzenia interesu publicznego. Należy jednak podkreślić, że przy wyborze oferty zamawiający zobligowany jest do równego traktowania wszystkich oferentów, kierując się zasadą uczciwej konkurencji. W praktyce oznacza to, że każdy uczestnik przetargu powinien otrzymać takie same wytyczne dotyczące realizowanego przedsięwzięcia.

Wybór konkretnej propozycji to indywidualna decyzja zamawiającego, którego obowiązkiem jest szczegółowa analiza wszystkich ofert spełniających wymogi przetargu. Obowiązkiem podmiotu organizującego przetarg drogowy jest wybór oferty przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych czynników odnoszących się konkretnego zadania. Może się także zdarzyć, że obligatoryjnym czynnikiem jest kryterium ceny – w tej sytuacji wybierana jest propozycja z najniższą ceną.

Jakie czynniki poza ceną decydują o wyborze kontrahenta?

Cena realizacji zadania bez wątpienia stanowi kwestię priorytetową, należy jednak pamiętać, że nie jest to jedyny czynnik, na który zwracają uwagę oferenci. W rzeczywistości istnieje szereg innych wytycznych, które mogą być uwzględnione w przetargu drogowym. Są to m.in.:

  • jakość świadczonych usług – oceniana na podstawie zadań wykonanych do tej pory;
  • funkcjonalność przedsiębiorstwa;
  • parametry techniczne;
  • stosowanie najnowszych i najlepszych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko;
  • termin wykonania zamówienia;
  • serwis gwarancyjny.

Czy doświadczenie wykonawcy może decydować o wyborze oferty?

Przetargi budowlane obejmujące realizację zadań publicznych opierają się na jasnych i klarownych przepisach prawnych. Wbrew pozorom doświadczenie potencjalnego wykonawcy nie może być głównym czynnikiem wpływającym na wybór oferty. Innymi słowy, firmy, które nie posiadają dużego doświadczenia w realizacji zadań o charakterze publicznym, w tym inwestycji drogowych, mogą uczestniczyć w procesach przetargowych, o ile posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności. Alternatywnym rozwiązaniem jest udział w przedsięwzięciu w charakterze podwykonawcy – działanie to gwarantuje zdobycia doświadczenia i odpowiedniej renomy na rynku, aczkolwiek głównym wykonawcą jest podmiot wyłoniony w drodze przetargu.