Przetargi
Na co zwracać uwagę podczas przetargów medycznych?

Na co zwracać uwagę podczas przetargów medycznych?

Przetarg z definicji to: publiczna sprzedaż ruchomości bądź nieruchomości. Nabywcą może zostać każda osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. Należy pamiętać o tym, że konkursy przetargowe są przeważnie podawane do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia.

Jakie są rodzaje przetargów?

Przetargi dzielą się przede wszystkim na dwa rodzaje: ograniczone oraz nieograniczone.

Przetargi dzielą się przede wszystkim na dwa rodzaje: ograniczone oraz nieograniczone. Na pierwsze z nich mogą odpowiadać praktycznie wszyscy zainteresowani. W tego typu przetargach, wszelkie treści oraz warunki są wywieszone w miejscu publicznym, które jest dostępne dla wszystkich. Ponadto istotna jest wartość zamówienia, bowiem gdy przekroczona 60 tysięcy euro, to ogłoszenie powinno być zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Drugi typ przetargu jest ograniczony, czyli w takim przypadku wykonawcy na początku muszą złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. W takich przetargach zapraszane są jedynie wybrane firmy. Ważne jest to, by przedsiębiorcy, którzy ze sobą konkurują, spełniali wszelkie wymogi opisane w ogłoszeniu. Przede wszystkim musi być zachowana zasada konkurencyjności.

Przetargi medyczne

Składając ofertę na przetargi medyczne należy zwracać uwagę na kilka podstawowych błędów. Pierwszym problemem jest niedokładnie wskazanie modelu oferowanego urządzenia medycznego. Szpital, który zamawia sprzęt już na etapie badania oferty chce mieć wiedzę dotyczącą urządzeń, które są w ofercie przetargowej. Jeżeli składamy ofertę, to musimy podać informację do co modelu urządzenia, który jest w ofercie. Jest to standardowe oczekiwanie przy dostawie sprzętu medycznego. Niestety dokładne określenie modelu, to często popularne zaniedbanie w przypadku przetargów medycznych. Warto podkreślić, że opis przedmiotu zamówienia na sprzęt medyczny przeważnie umożliwi złożenie oferty tylko jednemu bądź niewielu wykonawców. Przez to występuje wiele pytać od wykonawców. W praktyce nie będą to wnioski o wyjaśnienie treści danej specyfikacji – zwłaszcza warunków zamówienia, ale też zmiany jej treści. Ponadto zamawiający powinien udzielić na nie wszystkich odpowiedzi na pytanie.

Składając ofertę na przetargi medyczne należy zwracać uwagę na kilka podstawowych błędów

W przypadku przetargów medycznych, zdarzają się także często sytuacje, gdy szpital żąda dołączenia jakichś dokumentów. Niestety to żądanie doklejone jest w innym miejscu niż rozdział specyfikacji, który poświęcony jest głównie dokumentom składanym razem z ofertą przetargową. Trzeba też wspomnieć o tym, że często dopiski zdarzają się już na etapie opisu przedmiotu zamówienia, często w innych załącznikach.