Zakup mieszkania w korzystnej cenie – jak wygrać przetarg na mieszkanie?

Zakup mieszkania w korzystnej cenie – jak wygrać przetarg na mieszkanie?

Przetargi, są jednym ze sposobów dokonania wyboru najlepszej oferty w celu zawarcia umowy między podmiotami. Obejmują praktycznie wszystkie branże sektora usługowego. Przetargi reklama, roboty budowlane, system informatyczny – lista jest bardzo długa. Szczególnym rodzajem przetargu są tzw. zamówienia publiczne. Są to przetargi organizowane przez podmioty publiczne. Należą do nich także przetargi na zbycie nieruchomości. Na ogół, są one bardzo korzystne […]

Zamówienia publiczne – kto musi je ogłaszać?

Zamówienia publiczne – kto musi je ogłaszać?

Sposób zamawiania różnych towarów i usług w przypadku firm może być dwojaki. Przedsiębiorstwa prywatne mają tutaj pełną dowolność i mogą współpracować z kim tylko chcą. Inaczej jest w przypadku firm pracujących w sektorze publicznym, czyli obracających pieniędzmi podatników. W takim przypadku, każdorazowo konieczne jest rozpisanie przetargu, zanim będzie można skorzystać z jakiejś usługi albo zakupić jakiś towar.

Jakie są przetargi IT?

Jakie są przetargi IT?

Wszelkie przetargi dotyczących systemów IT można podzielić w pierwszej kolejności na publiczne oraz niepubliczne. Te pierwsze realizowane są w oparciu o wszelkie przepisy Prawa zamówień publicznych. Z kolegi niepubliczne organizowane są przez zamawiających, których ustawodawca nie objął rygorami związanymi z PZP.

Specyfika przetargów budowlanych

Specyfika przetargów budowlanych

Przedsięwzięcia drogowe stały się w ostatnim czasie priorytetem inwestycyjnym. Co i rusz pojawiają się kolejne informacje o przetargach obejmujących tego typu zadania. Są to zarówno zadania stosunkowo niewielkie, jak i duże, nierzadko wieloletnie inwestycje.

Przetargi jako sposób na wybór najlepszych wykonawców

Przetargi jako sposób na wybór najlepszych wykonawców

Głównym celem organizowania przetargu jest znalezienie wykonawcy określonych prac, który zaoferuje najbardziej korzystne warunki pod względem jakości i ceny usługi. Jest to więc rodzaj konkursu, w którym mogą wziąć udział firmy specjalizujące się w danej branży. Ostateczny wybór dokonywany jest poprzez dokładną analizę ofert składanych przez potencjalnych wykonawców.